Architecting Microsoft Azure Solutions

Ten program przygotuje Cię do egzaminu 70-535 – Architecting Microsoft Azure Solutions, który skupia się na projektowaniu usług pod rozwiązania Microsoft Azure.